Fotovoltaïsche systemen

Wat is het ?

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit.

De belangrijkste componenten van een fotovoltaïsch systeem zijn:

 • op het dak : zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen. (PV-paneel)
 • omvormer van gelijkstroom naar wisselstroom.
 • de bekabeling en de montage-elementen.
 • groene stroommeter.

""

Werking

Bij een fotovoltaïsch systeem zetten zonnecellen het opgevangen licht rechtstreeks om in elektriciteit. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje halfgeleidend materiaal dat alleen goed elektriciteit geleidt als er licht opvalt. Het meest gebruikte materiaal is zuiver silicium. Met losse zonnecellen kan je in de praktijk niet aan de slag; daarom worden ze onderling verbonden met gesoldeerde strips in een fotovoltaïsch paneel.

""

Plaatsing

De elektriciteitsproductie van een fotovoltaïsch systeem hangt rechtstreeks af van de hellingshoek en de stand van de panelen tov. de zon. Ze hoeven niet enkel naar het zuiden gericht te staan. Een oriëntatie tussen zuid-oost en zuid-west en een hellingshoek tussen 20° en 60° leveren ook een goede opbrengst.

""

Deze opstelling kan praktisch in alle omgevingen gerealiseerd worden, zowel op platte daken als op bestaande schuine daken of gevels, waardoor de gekozen panelen in iedere installatie een optimaal rendement kunnen leveren. Hieronder vindt u de verschillende montagemogelijkheden.

""

1. Geïntegreerd in het dak
2. Montage op een hellend dak
3. Montage op een plat dak
4. Montage tegen een gevel

Subsidies

Overzicht particulieren

Particulieren hebben recht op de volgende steunmaatregelen voor netgekoppelde PV- systemen:

 • Groenestroomcertificaten voor PV
  Gegarandeerd gedurende 20 jaar ontvangt u 350 euro per 1000 KWh elektriciteit geproduceerd.

 • Terugdraaiende KWh-meter
  Elektriciteit opgewekt met een PV-systeem mag in mindering worden gebracht van het elektriciteitsverbruik.Dit gebeurt via de terugdraaiende huishoudelijke elektriciteitsmeter. De elektriciteit van het PV-systeem wordt eerst intern verbruikt in het huishouden. Het overschot aan zonnestroom wordt aan het openbaar net geleverd en doet de huishoudelijke meter achteruit draaien.

 • Premie van de gemeente
  Sommige gemeenten geven een lokale subsidie voor zonne-energie.

 • Belastingvermindering
  Vanaf aanslagjaar 2010-voor investeringen van 2009-bedraagt deze vermindering 40% van de
  investeringskost ,met een bovengrens van 3600 euro.

 • Belastingaftrek voor hypothecaire leningen

 • Verlaagd BTW-tarief bij renovatie
  BTW-tarief van 6% i.p.v. 21% bij installatie van een netgekoppeld PV- systeem op een woongebouw ouder dan 5 jaar.

Meer informatie vindt u op :