Zonne-Energie

Dat de zon onze belangrijkste energiebron is en dat het leven zonder de, uitgestraalde energie van de zon onmogelijk is, zal bij iedereen bekend zijn. De laatste jaren wordt o.a. om brandstof te sparen steeds meer gebruik gemaakt van zonne-energie.

De term zonnepaneel wordt zowel gebruikt:

  • voor een paneel dat zonne-energie omvormt tot elektriciteit (fotovoltaïsch paneel / PV paneel).
  • voor een paneel dat zonnewarmte gebruikt om warm water te produceren (zonnecollector / zonneboiler).